gore

festivalska kartica za plaćanje Tag

Festivalska kartica za plaćanje (Festival Payment Card) koristi se samo u Velikom Hangaru i tamo je jedino sredstvo za plaćanje pića, dok se plaćanje hrane i garderobe u Velikom Hangaru vrši gotovinski. Kartica za plaćanje uzima se na licu mesta u Velikom Hangaru, na bilo kojem vidno označenom Top-Up mestu. Depozit i uplate Prilikom uzimanja kartice, plaća