Skip to main content

Festivalska kartica za plaćanje (Festival Payment Card) koristi se samo u Velikom Hangaru i tamo je jedino sredstvo za plaćanje pića, dok se plaćanje hrane i garderobe u Velikom Hangaru vrši gotovinski. Kartica za plaćanje uzima se na licu mesta u Velikom Hangaru, na bilo kojem vidno označenom Top-Up mestu.

Depozit i uplate

Prilikom uzimanja kartice, plaća se depozit od 125 RSD, koji se vraća kada se vrati i kartica. Dopunu kredita u željenom iznosu moguće je izvršiti gotovinom ili standardnom platnom karticom. Minimalan iznos za prvu uplatu je 500 RSD, a maksimalan iznos je 30.000 RSD. Iznos mora da bude deljiv sa 100 RSD, a iznosi u vidu uplata od npr. 150 RSD, 550 RSD ili 1.350 RSD nisu mogući.

Plaćanje i stanje

Pri kupovini pića, kartica se prislanja na aparat, a kredit se umanjuje za iznos kupljenog pića. Stanje na kartici moguće je proveriti u svakom trenutku prislanjanjem kartice na aparat.

Refundacija u Velikom Hangaru

Nepotrošena sredstva moguće je podići u svakom trenutku na blagajnama u Velikom Hangaru koje su označene sa „refundacija“ / „refund“). Maksimalan iznos koji je moguće refundirati je 7.000 RSD. Refundacija se vrši isključivo u Velikom Hangaru i naknadni povraćaj sredstava nije moguć. Refundacija sredstava od prethodne, moguća je i naredne noći u Hangaru, ali samo do završetka programa. Neophodno je da se refundacija izvrši u Novom Hangaru do nedelje, 18. novembra u 8 sati ujutru, jer naknadni povraćaj sredstava neće biti moguć.

Važno!

Festivalske kartice se koriste samo u Velikom Hangaru i ne važe na drugim festivalskim lokacijama.