Skip to main content

Nepotrošena sredstva moguće je podići u svakom trenutku na blagajnama u Velikom Hangaru koje su označene sa “refundacija” / “refund”).

Maksimalan iznos koji je moguće refundirati je 7.000 RSD.

Refundacija se vrši isključivo u Velikom Hangaru i naknadni povraćaj sredstava nije moguć.

Refundacija sredstava od prethodne, moguća je i naredne noći u Hangaru, ali samo do završetka programa.

Neophodno je da se refundacija izvrši u Novom Hangaru do nedelje, 18. novembra u 8 sati ujutru, jer naknadni povraćaj sredstava neće biti moguć.